• Σε περίπτωση βλάβης πού θα πρέπει να απευθύνομαι; 

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΔΕΔΔΗΕ αναφέροντας τον αριθμό μετρητή και τη διεύθυνσή σας. Δείτε εδώ τα τηλέφωνα που ισχύουν για τις βλάβες ανά περιοχή. 


•Πόσος χρόνος απαιτείται για την αλλαγή προμηθευτή; 

Ο χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 4 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της αίτησής σας. 


•Πώς ενημερώνεται η nrg για τις μετρήσεις του ρολογιού μου; 

Η nrg ενημερώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις μετρήσεις των πελατών της στη Χαμηλή Τάση. Αναφορικά με τους πελάτες της Μέσης Τάσης, οι μετρήσεις γίνονται σε συνεργασία του ΑΔΜΗΕ με το ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο φορείς στέλνουν τις μετρήσεις τους στην nrg, η οποία προχωράει στην εκκαθάριση των λογαριασμών των πελατών της. Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της μέτρησής σας μέσω της εφαρμογής mynrg.


•Από ποιον επισκευάζεται η βλάβη; 

Η βλάβη επισκευάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ. 


•Κατά τη διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, θα υπάρξει διακοπή ρεύματος; 

Δεν θα υπάρξει καμία διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η αλλαγή είναι καθαρά λογιστική. 


•Τι θα γίνει με την εγγύηση που έχω καταβάλει στον προηγούμενο Προμηθευτή; 

Η εγγύηση που έχετε καταβάλει στον προηγούμενο προμηθευτή, θα σας επιστραφεί με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό σας λογαριασμό. 


•Τι είναι ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός; 

Ο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός που βασίζεται στην εκτίμηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του τιμολογούμενου Μετρητή, ενώ η χρέωση αφαιρείται από τον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό. 


•Πόσο συχνά θα λαμβάνω λογαριασμό; 

H Τιμολόγηση είναι μηνιαία σε όλα τα προγράμματα. 


•Υπάρχει κόστος επιβάρυνσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή; 

Δεν υπάρχει κανένα κόστος κατά την αλλαγή προμηθευτή. 


•Τι αφορούν οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις; 

Οι ρυθμιζόμενες Χρεώσεις αφορούν δαπάνες για: 

• Το Δίκτυο Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

• Το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

• Τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 

• Το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 

• Τις Λοιπές Επιβαρύνσεις •Γιατί η έκπτωση αφορά τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος μόνο και όχι το σύνολο του λογαριασμού; 

Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες χρεώσεων και συγκεκριμένα: 

Χρεώσεις Ενέργειας, Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, Φόρους και Τέλη, Χρεώσεις υπέρ τρίτων. 

Από τις ανωτέρω κατηγορίες, η μοναδική η οποία είναι ανταγωνιστική και διαφοροποιείται ανά Προμηθευτή είναι αυτή που αφορά τις Χρεώσεις Ενέργειας. Οι υπόλοιπες κατηγορίες χρεώσεων είναι ίδιες από όλους τους Προμηθευτές και αποδίδονται σε Δημόσιους Φορείς.